Gmina Barcin

Zaadoptuj psa
06-04-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Wychodząc naprzeciw problemom walki z bezdomnością zwierząt Urząd Miejski w Barcinie i firma Vet Agro Serwis z Trzcianki informują, że w można zaadoptować psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 

Psy z Gminy Barcin są tutaj.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów zwalnia się na okres jednego roku z obowiązku uiszczania ww. opłaty właścicieli psów nabytych ze schroniska dla zwierząt. Zwolnienie można uzyskać na podstawie zaświadczenia wydanego przez schronisko.

 

Warunki wydawania psów firmy Vet Agro Serwis:

Zwierzęta wydawane są przez kierownika schroniska lub osoby przez niego upoważnione.

Zwierzęta wydawane są osobom pełnoletnim.

Zwierzęta mogą być oddane dopiero po przebyciu 14 dniowej kwarantanny.

Opiekunowie mają prawo do odbioru swoich zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności. W przypadku wątpliwości konieczna jest zgoda kierownika schroniska.

Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie (jeżeli nie były uprzednio szczepione, co wymaga udokumentowania).

Kierownik schroniska uwidacznia w rejestrze zwierząt imię i nazwisko, adres i numer dowodu osobistego osoby zabierającej zwierzę, który potwierdza dane własnoręcznym podpisem.

Kierownik schroniska ma prawo do przeprowadzania kontroli miejsca bytowania zwierzęcia wydawanego ze schroniska.

Za wydane zwierzę ze schroniska pobiera się dobrowolna opłatę na rzecz schroniska.

 

Nie wydaje się zwierząt:

Osobom nietrzeźwym.

Dzieciom i młodzieży do lat 18-tu nie będących pod opieką rodziców lub opiekunów.

Chorych zwierząt, szczennych suk, oraz szczeniąt przed ukończeniem 7 tygodnia życia ( z wyjątkiem przypadku, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt, bądź kiedy nowy właściciel deklaruje chęć leczenia zwierzęcia we własnym zakresie co potwierdza własnoręcznym podpisem.

Osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ