Gmina Barcin

Uniwersytet Trzeciego Wieku
15-07-2013 Administrator www.barcin.pl
grafika

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barcinie powstał w 2006 roku z inicjatywy Klubu Seniora „Wrzos”, któremu przewodniczył Stanisław Nowik. Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udzielili Miejski Dom Kultury i Urząd Miejski w Barcinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora w Bydgoszczy. Opiekę naukową nad UTW sprawuje prof. dr hab. Roman Ossowski, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 3 marca 2006 roku Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej prof. Roman Ossowski wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Uniwersytet Trzeciego Wieku w życiu osoby w okresie późnej dorosłości” i wręczył słuchaczom indeksy. Chór Cecylia odśpiewał Gaude Mater Polonia. Radę Słuchaczy tworzą Jerzy Kosmalski – przewodniczący, Halina Rydlewska – sekretarz, Kunegunda Jędykiewicz – skarbnik, Mirosława Wiśniewska i Grażyna Konarzewska – kronikarze oraz Zofia Jesionowska i Andrzej Jankowski – członkowie. Raz w miesiącu słuchacze uczestniczą w wykładzie. Na UTW wykładali specjaliści od prawa, historii, ekologii, medycyny, psychologii, psychiatrii, socjologii, ekonomii, filologii, etyki, muzykologii, chóralistyki, geriatrii i  geografii. Od 2012 roku słuchacze UTW uczestniczą w zajęciach z tańca nowoczesnego, informatycznych, wokalnych, teatralnych, malarskich, rękodzielniczych i origami. W formie zabawy uczą się języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Uprawiają nordic walking, gimnastykę, a nawet brydża sportowego. Barciński UTW działa przy Miejskim Domu Kultury w Barcinie, który finansuje jego działalność. Celem jest aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, inspirowanie ich do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, poszerzania horyzontów i poszukiwania nowych kierunków zainteresowań.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ