Gmina Barcin

Szlak pieszy
04-07-2013 Administrator www.barcin.pl
grafika

Przez Gminę Barcin przebiega jeden oznakowany szlak pieszy pn. Szlak Pałucki (niebieski). Trasa wiedzie następująco: Gąsawa – Komratowo – Oćwieka – Wiktorowo – Wójcin – Kierzkowo – Młodocin – Pturek – Lubostroń – Smerzyn – Łabiszyn. W obrębie Gminy Barcin znajdują się 4 kilometry Szlaku Pałuckiego, które pozwalają zwiedzić Młodocin i Pturek oraz zobaczyć rzekę Noteć i Jezioro Wolickie.

 

W historii Młodocina ogromną rolę odegrała rodzina Malczewskich. W 1871 roku Tytus Skarbek Malczewski nabył tu majątek. Ukształtowanie terenu, na którym znajduje się zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, ma zmienną konfigurację, całość z lekkim spadkiem od strony usytuowanego na lekkim wzniesieniu pałacu. Park został założony na początku XIX wieku i miał charakter krajobrazowy. Wśród starodrzewu występują lipy, jesiony, akacje i pomniki przyrody: dwie lipy drobnolistne (obwód w pierśnicy 310 cm i 550 cm) i dąb szypułkowy ( 330 cm). Budynek pałacu został wzniesiony w stylu eklektycznym i stanowił obiekt mieszkalny w zespole folwarcznym. Zbudowany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem. Założony na rzucie zbliżonym do kwadratu ze ściętym narożnikiem, z wejściem głównym poprzedzonym kolumnowym portykiem i schodami ujętymi w murki. Sąsiedztwo stanowią pozostałości gospodarstwa rolnego i pola uprawne. Od 2008 roku właścicielem budynku jest osoba prywatna.

Ciekawostką techniczną krajobrazu Młodociana są zlokalizowane po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 251 elektrownie wiatrowe o mocy 600 kW i 500 kW, które tworzą swoiste monumentalne wrota Pałuk – krainy czystych jezior i bujnej przyrody, bogatej historii i kultury, zabytków i atrakcji turystycznych.

 

W Pturku wpływ na środowisko przyrodnicze ma malownicze i rybne Jezioro Wolickie o owalnym kształcie i powierzchni 243,5 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 15,4 m (ok. 10% powierzchni dna), ale większa część nie przekracza 5 m. Nad brzegiem jeziora działa „Agro-Przystań” oferująca całoroczne miejsca noclegowe i szereg agroturystycznych atrakcji. Wykaz obiektów z Gminy Barcin ujętych w ewidencji zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiera: szkołę, dom (zagrodę) nr 16 a, dom nr 10 i oborę w zagrodzie nr 15. Przy drodze do Lubostronia znajdują się pozostałości nieczynnego cmentarza ewangelickiego z kilkunastoma pomnikami, płytami i stelami nagrobnymi z datami wskazującymi na XIX w.

 

Szlak Pałucki pozwala zwiedzić i zobaczyć część Powiatu Żnińskiego, który ma szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Na trasie jest kilka malowniczo położonych jezior, pomniki przyrody (Źródełko św. Huberta, aleja lipowa i park Lubostroniu) i obiekty zabytkowe (kościoły w Gąsawie i Chomiąży Szlacheckiej).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ