Gmina Barcin

Szlaki rowerowe
04-07-2013 Administrator www.barcin.pl
grafika

Przez Gminę Barcin przebiegają trzy szlaki rowerowe. Zostały one wytyczone przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Żninie i Kujawsko-Pałucki Związek Miast i Gmin w Inowrocławiu.

 

Turystyczny szlak rowerowy z Barcina do Gołąbek o długości 35 km powstał latem 1999 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego. Szlak wytyczony przez ekologów rozpoczyna się przy byłej stacji PKP w Barcinie i przebiega przez Wolice, Wójcin, Wiktorowo, Ostrówce, Chomiążę Szlachecką, Gąsawkę, Bełki do miejscowości Gołąbki. Droga prowadzi przez teren Powiatu Żnińskiego, lasy Nadleśnictwa Gołąbki, wzdłuż Foluskiej Strugi i Gąsawki oraz w pobliżu dziesięciu jezior. Przez Gminę Barcin przebiega 5 kilometrów trasy.

 

Szlak rowerowy Pałuckie krajobrazy nr BY 70032 wytyczony został w 2002 roku przez zespół znakarzy PTTK Żnin, Jerzego i Piotra Szocińskich. Trasa szlaku przebiega następująco: Żnin-Podgórzyn-Wenecja-Mościszewo-Pniewy-Ostrówce-Annowo-Wiktrowo-Wojcin-Szczepanowo-Wolice-Barcin-Julianowo-Lubostroń-Oporowo-Łabiszyn-Zielonowo-Chomętowo-Wawrzynki-Redczyce-Dobrylewo-Wilczkowo-Żnin. Przez Gminę Barcin przebiega 12 kilometrów ścieżki, która pozwala zwiedzić miasto i okolicę.

 

W 2009 roku Kujawsko-Pałucki Związek Miast i Gmin, którego członkiem jest Gmina Barcin, wyznaczył dziewięć tras rowerowych po terenie objętym działaniem stowarzyszenia. Jednym z głównych zadań KPZMiG jest tworzenie lepszych warunków dla rozwoju turystyki. Przez Gminę Barcin przebiega gwiaździsta trasa o walorach krajobrazowych, która prowadzi od Barcina przez Wolice, Wójcin, Kierzkowo, Młodocin, Pturek i Knieję z powrotem do miasta. Przez Gminę Barcin przebiega 13 km trasy, która pozwala poznać i zwiedzić jej pałucką część.

 

Trasy rowerowe przebiegające przez teren gminy pozwalają zwiedzić Barcin, Wolice, Knieję, Pturek, Julianowo i Młodocin.


Wolice

Na terenie wsi występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Są to jeziora Wolicki i Kierzkowskie oraz lasy sosnowe i mieszane. Zdecydowaną większość obszaru wsi (781 ha) stanowią użytki rolne. Niewielki zakres obejmują łąki i obszary zadrzewione, a 268 ha stanowią wody jezior. W wykazie obiektów z Gminy Barcin ujętych w ewidencji zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajdują się kapliczka, szkoła (obecnie świetlica wiejska) i dom nr 25 (dawny majątek ziemski). Na terenie wsi znajduje się nieczynny cmentarz ewangelicki, jeden z większych w gminie. Można tam znaleźć pozostałości kilku pomników, nagrobków i resztki bramy wejściowej. W Wolicach znajduje się świetlica wiejska, boisko szkolne, plac zabaw, gospodarstwo agroturystyczne i Rodzinny Ogród Działkowy „Magnolia” z Domem Działkowca i ogólnodostępną plażą.


Knieja

W obrębie sołectwa Knieja większą część powierzchni stanowią grunty orne, łąki, pastwiska trwałe oraz nieużytki. W ewidencji zabytków województwa znajduje się dom nr 6 (po zmianie numeracji nr 8). W Kniei znajdował się cmentarz ewangelicki, który został zamknięty decyzją administracyjną 23.09.1957 r. Obecnie jest to wzniesienie bujnie porośnięte krzakami i poprzecinane ścieżkami. Pozostałością jest słup graniczny, dwie mogiły i stela nagrobna z nieczytelnym napisem.


Pturek

W obrębie Pturka występują gleby od klasy III do VI, lasy, obszary zadrzewione i zakrzewione, łąki, pastwiska i sady. Wpływ na środowisko przyrodnicze ma Jezioro Wolickie o owalnym kształcie i powierzchni 243,5 ha. Maksymalna głębokość wynosi 15,4 m, ale najgłębszy obszar zajmuje niecałe 10% powierzchni dna. Większa część nie przekracza 5 m głębokości. Występują tutaj wszystkie gatunki ryb słodkowodnych. W Pturku znajdują się następujące obiekty zabytkowe: szkoła, dom (zagroda)  nr 16 a, dom nr 10 i obora w zagrodzie nr 15. W Pturku znajdował się cmentarz ewangelicki na planie koła. Do dziś zachowało się kilkanaście pomników, płyty nagrobne i stele z datami wskazującymi na XIX w.


Julianowo

W obrębie sołectwa Barcin Wieś, do którego zalicza się Julianowo występują gleby piaskowe i gliniaste, lasy, pastwiska trwałe, łąki trwałe, sady, grunty zadrzewione i zakrzewione. W ewidencji zabytków województwa znajdują się szkoła (zespół), zagrody nr 11 a i 12 a, dom nr 15. Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców Julianowa jest dochód z działalności rolniczej, pozarolniczej i usługowej. Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń Wiejskich, które aktywizuje lokalną społeczność, organizuje szereg imprez i kultywuje tradycje.


Młodocin

W historii miejscowości dużą rolę odegrała rodzina Malczewskich, w szczególności Tytus Skarbek Malczewski, który nabył majątek w Młodocinie w 1871 roku. Pałacyk w Młodocinie można uznać za element dominujący w strukturze miejscowości. Ukształtowanie terenu, na którym znajduje się ten zabytkowy obiekt ma zmienną konfigurację, całość z lekkim spadkiem od strony pałacu, który usytuowany jest na lekkim wzniesieniu. Park przy pałacu został założony na początku XIX wieku i miał charakter krajobrazowy z dominującymi drzewami liściastymi. Jest to park ze starodrzewem, wśród którego występują lipy, jesiony i akacje oraz trzy pomniki przyrody dwie lipy drobnolistne (obwód w pierśnicy 310 i 550 cm) i dąb szypułkowy (330 cm). Budynek pałacu o powierzchni użytkowej 460 m2 został wzniesiony w stylu eklektycznym i stanowił obiekt mieszkalny w zespole folwarcznym. Zbudowany w technologii tradycyjnej, 2-kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony. Budynek założony na rzucie zbliżonym do kwadratu ze ściętym narożnikiem, z wejściem głównym poprzedzonym kolumnowym portykiem i schodami ujętymi w murki. Sąsiedztwo stanowią pozostałości gospodarstwa rolnego, wchodzącego w skład folwarku przy zespole pałacowo-parkowym i pola uprawne. Od 2008 roku właścicielem budynku jest osoba prywatna.


Region

W odległości kilkunastu kilometrów od Gminy Barcin znajdują się najatrakcyjniejsze miejsca i obiekty turystyczne Pałuk i Kujaw takie jak rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Ziemi Pałuckiej i Muzeum Sztuki Sakralnej w Żninie, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, Pałac Lubostroń, Park Solankowy z tężniami w Inowrocławiu i kursująca na trasie Żnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa kolejka wąskotorowa.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ