Gmina Barcin

Samorządowe instytucje kultury
12-07-2016 Administrator www.barcin.pl

Miejski Dom Kultury w Barcinie rozpoczął działalność 1 stycznia 2006 roku jako samorządowa instytucja kultury z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 3 w Barcinie. Ma na celu tworzenie, upowszechnianie oraz ochronę kultury. Strukturę instytucji tworzą Studio Telewizji Lokalnej (1991 r.), Redakcja Gminnego Pisma Lokalnego „Pogłos Barcin” (1993 r.) oraz świetlice wiejskie w Barcinie Wsi, Józefince, Kani, Mamliczu, Młodocinie, Piechcinie, Pturku, Wolicach, Złotowie, Dąbrówce Barcińskiej, Zalesiu Barcińskim, Krotoszynie i Sadłogoszczy. Placówka zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej w pozyskiwaniu i przygotowaniu środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości oraz stymuluje i rozwija aktywne i kreatywne uczestnictwo w kulturze mieszkańców gminy. W latach 2007-2015 dyrektorem był Artur Jakubowski. MDK jest kontynuatorem działającego w latach 1993 – 2005 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. W skład MGOKSiR wchodziła również Hala Widowiskowo-Sportowa z pełno wymiarowymi boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. W jej zapleczu działały sekcje judo, koszykówki, modelarska, muzyczna, aerobiku, ceramiki, plastyczna, tańca towarzyskiego, dyskotekowego i sportowego oraz siłownia Tytan. W barcińskiej hali regularnie toczyły się turnieje i memoriały tenisa stołowego, koszykówki, piłki halowej i judo. Odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Kujawsko-Pomorski Turniej Tańca Dyskotekowego, Strażacki Turniej Piłki Halowej, Wojewódzkie Spartakiady Domów Pomocy Społecznej i Turnieje Wsi. Od 1995 roku pracownicy domu kultury są organizatorami Dni Barcina – cyklu atrakcyjnych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, pełnych dobrej zabawy, rozrywki i nagród.

 

Początki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin sięgają okresu powojennego, kiedy to Jakub Wojciechowski założył bibliotekę przekazując na ten cel 220-tomowy księgozbiór, który zgromadził w latach trzydziestych XX wieku dzięki przyjaźni i protekcji Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Znajdowały się w nim książki otrzymane od Boya, Ireny Krzywickiej, Stanisława Helsztyńskiego i innych literatów. Zbiory biblioteki dzięki darom społeczności stale się powiększały. W 1947 roku liczyły 400 woluminów, obecnie 100 tysięcy. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku podstawowe znaczenie ma wsparcie samorządu lokalnego. W latach 1995-2005 biblioteka była jednostką budżetową gminy. Po kilkukrotnych przenosinach w 1994 roku siedzibę biblioteki umiejscowiono w centrum osiedla. Placówka składa się z wypożyczalni dla dorosłych z czytelnią, oddziału dla dzieci, część magazynowej i administracyjnej. Posiada filie biblioteczne na starym mieście w Barcinie, Piechcinie i Mamliczu. W latach 1958-1990 biblioteką kierowała Elżbieta Pankowska. Od 1991 roku dyrektorem jest Grażyna Szafraniak. Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Jakuba Wojciechowskiego, które było inicjatorem wielu imprez kulturalnych: wystaw prac plastycznych twórców-amatorów i hobbystów, imprez popularyzujących postać i twórczość patrona. Biblioteka zapewnia dostęp do książek, kilkudziesięciu gazet i czasopism, zbiorów specjalnych, oprawnych roczników Pogłosu Barcina i Tygodnika Pałuki. Stanowi miejsce integracji z osobami niepełnosprawnymi, promuje wolontariat i współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Placówka sięga po środki zewnętrzne. Od kilku lat prowadzona jest komputeryzacja. Biblioteka udostępnia katalog on-line, zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, propaguje gwarę pałucką i kursy językowe. W 1983 roku otwarto oddzielny oddział dla dzieci. Najmłodsi czując się swobodnie w swojej bibliotece, są inicjatorami najrozmaitszych zajęć bibliotecznych, takich jak konkursy, wystawy, spotkania czy teatrzyk. Niezwykle atrakcyjne są zajęcia dla najmłodszych w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich. We wszystkich oddziałach utworzono kąciki młodego czytelnika. Biblioteka stanowi istotny ośrodek animacji kultury. Odbywają się tutaj rozmaite imprezy kulturalne: spotkania z twórcami, poezją i muzyką, koncerty, wystawy, wieczory autorskie. Biblioteka jest miejscem bardzo żywym, atrakcyjnym i twórczym, co roku odwiedzanym przez kilka tysięcy osób. We wrześniu 2005 roku Gmina Barcin przekształciła placówkę w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego”, której celem jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwijanie kultury i zapewnianie obsługi bibliotecznej mieszkańcom gminy.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ