Gmina Barcin

Zadania ustawowe
26-06-2013 Administrator www.barcin.pl
grafika

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych Dz.U. Nr 123 poz. 779, Straż Miejska realizuje następujące zadania:

 

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

 

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego

- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

 

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie:

- ratowania życia i zdrowia obywateli,

- pomocy w usuwaniu awarii technicznych,

- skutków klęsk żywiołowych,

- innych miejscowych zagrożeń.

 

4. Zabezpieczenie miejsca:

- przestępstwa,

- katastrofy,

- innego podobnego zdarzenia,

- miejsc zagrożonych takim zdarzeniem,

 

5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 

6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

 

7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do:

- zgorszenia w miejscu publicznym,

- znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób.

 

8. Informowanie społeczności lokalnej o:

- stanie i rodzajach zagrożeń,

- inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

- współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

 

9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ