Gmina Barcin

Historia
26-06-2013 Administrator www.barcin.pl
grafika

Powstanie Straży Miejskiej w Barcinie datuje się na dzień 25 marca 2011 roku. Na mocy Uchwały Nr VII/47/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Barcinie po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy powołano do życia umundurowaną służbę miejską zwaną Strażą Miejską.

 

Obecnie w Straży Miejskiej zatrudnionych jest 7 osób tj. komendant Straży Miejskiej, pięciu funkcjonariuszy i referent ds. administracyjnych.

Pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Barcinie został Waldemar Polanowski. Pełni swoją funkcję od 16 maja 2011 r.

 

Waldemar Polanowski urodził się w 1967 roku w Gnieźnie, jest żonaty, ma dwoje dzieci syna i córkę. Ukończył studia zawodowe w Szczytnie na kierunku administracja – bezpieczeństwo publiczne, studia magisterskie - Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku wychowanie obronne. 

Zaraz po objęciu stanowiska komendanta Straży Miejskiej w Barcinie Waldemar Polanowski przystąpił do naboru kandydatów na strażników miejskich. Pierwszymi strażnikami w utworzonej Straży Miejskiej w Barcinie zostali:

- Sławomir Nosek 13.06.2011r. – pracuje po dzień dzisiejszy,

- Żaneta Pankowska 13.06.2011r. – pracuje po dzień dzisiejszy,

- Piotr Pietrykowski 13.06.2011r. – pracuje po dzień dzisiejszy,

- Artur Sikorski 13.06.2011r. – pracuje po dzień dzisiejszy.

 

W dalszej kolejności Komendant opracował i wprowadził regulamin organizacyjny straży miejskiej oraz regulaminy i instrukcje dotyczące funkcjonowania straży.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ