Gmina Barcin

Osiągnięcia
10-08-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Władze samorządowe i pracownicy Urzędu Miejskiego w Barcinie inicjowali udział w wielu akcjach społecznych, rankingach i konkursach. W 2004 r. Gmina Barcin wzięła udział w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą", Fundację Agora, Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. W 2006 roku gmina otrzymała certyfikat uczestnictwa w tejże akcji. W 2005 r. w rankingu Złote gminy Rzeczpospolitej 2005 wśród 100 najlepszych samorządów polskich gmin miejsko-wiejskich Barcin znalazł się na 70 miejscu. Od 2004 roku Gmina Barcin otrzymuje certyfikat za udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i wkład w tworzenie nowoczesnej propozycji profilaktyczno-edukacyjnej. W 2007 i 2012 r. Gmina Barcin została zakwalifikowana do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Marszałków Województw pod patronatem Ministra Gospodarki. W V edycji konkursu na najlepszy teren inwestycyjny „Grunt na Medal 2012”. Gmina Barcin zajęła III miejsce w finale wojewódzkim.

 

W 2008 r. Gmina Barcin znalazła się wśród laureatów Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. W dwa lata awansowano o 151 pozycji. W 2006 r. Gmina Barcin zajmowała 163 miejsce, w 2007 r. – 30 pozycję, a w 2008 r. – 12 miejsce. W latach 2008-2016 Barcin sklasyfikowany był w ścisłym gronie laureatów Rankingu ZPP zajmując odpowiednio 12, 13, 5, 7, 6, trzykrotnie 4 i raz 3 miejsce, a Burmistrz Barcina odebrał stosowne dyplomy i puchary. W latach 2011-2013 Gmina Barcin zgromadziła 670 punktów i zajęła 6 miejsce, a w latach 2014-2016 roku - 7 miejsce w Rankingu Energii Odnawialnej ZPP.

 

Gmina Barcin okazała się najlepsza wśród gmin miejsko-wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego regionalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji 2008”, zorganizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju z Warszawy. W 2010 r. Barcin ponownie wygrał konkurs i zdobył regionalny tytuł „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010”. W 2008 r. Urząd Miejski w Barcinie otrzymał akt nadania medalu 50.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2009 r. Gmina Barcin otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego „Innowacyjni – europejska nagroda regionu” w kategorii „Rynek pracy” za zrealizowany w 2006 roku projekt „Reintegracja zawodowa i społeczna w Centrum Integracji Społecznej w Barcinie”.

 

W 2012 i 2017 roku roku Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyznało Gminie Barcin tytuł Gmina na 5!

 

W sobotę 2 marca 2013 roku na jubileuszowej 25. edycji Targów Wiatr i Woda w Warszawie Burmistrz Michał Pęziak odebrał Nagrodę Przyjaznego Brzegu za 2012 rok dla Barcina nad Notecią za zbogacenie szlaku żeglarskiego na Noteci. W 2013 roku na wniosek Klubu Żeglarskiego Neptun Gmina Barcin otrzymała tytuł „Odkrywca 2013” - wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego w kategorii inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki za projekt pn. „Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie”.

 

1 kwietnia 2014 roku Zastępca Burmistrza Barcina Sławomir Różański odebrał certyfikat potwierdzający nominację w kategorii inwestycja do nagrody „Władysławy” za działalność na rzecz ochrony środowiska w regionie przyznawanej przez społeczność uczniowską III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

 

W 2016 roku za wprowadzenie i wypromowanie w swoim mieście budżetu obywatelskiego biblioteka publiczna i władze samorządowe otrzymały Nagrodę Super Samorząd 2016 przyznaną przez Fundację im. Stefana Batorego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ