Gmina Barcin

Biuro Obsługi Klienta
30-11-2015 Administrator

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie utworzono w czerwcu 2008 roku. Ma ono ułatwić mieszkańcom dostęp do urzędu, zapewnić krótszy i szybszy kontakt z właściwym merytorycznie urzędnikiem, pomóc załatwić sprawę osobom, które mają problem z wejściem na piętro ratusza. Celem utworzenia BOK jest zwiększenie profesjonalizmu obsługi, skrócenie czasu załatwiania spraw oraz polepszenie warunków technicznych. Urzędnicy w Biurze Obsługi Klienta udzielają kompleksowej informacji w zakresie procedury, miejsca i sposobu załatwienia sprawy, udostępniają obowiązujące druki i pomagają w ich wypełnianiu, przyjmują kompletne wnioski lub podania. Biuro Obsługi Klienta współpracuje z Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Żninie.

 

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie

Urząd Miejski,

ul. Artylerzystów 9,

88-190 Barcin

tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35

e-mail:

Czynne:

1) poniedziałek, środa czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00

2) wtorek – od godz. 7:00 do godz. 16:30

3) piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Barcinie jest czynna codziennie w następujących godzinach:
poniedziałek, środa czwartek - od godz. 8:00 do godz. 14:00
wtorek - od godz. 8:00 do godz. 16:30
piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:30
z codzienną przerwą w godzinach od 12:00 do 12:15

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651), w Urzędzie Miejskim w Barcinie uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, w którym znaleźć można wszystkie niezbędne informacje oraz formularze umożliwiające załatwienie niektórych spraw w urzędzie, drogą elektroniczną.

 

Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie

ul. 11 Listopada 1c

88-192 Piechcin

 

 

Informacja dla osób głuchoniemych

Wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

 

W związku z powyższym Pani Agnieszka Kotyńska - pracownik urzędu, która ukończyła kurs języka migowego pierwszego stopnia, będzie ułatwiała osobom uprawnionym - kontakt z urzędem zgodnie z powyższą ustawą.

 

Ponadto Urząd Miejski w Barcinie udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:

1. Informacje dot. działalności Urzędu dostępne są na stronie www.bip.barcin.pl oraz www.barcin.pl

2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: +48 52 383 41 43

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ