Gmina Barcin

Budżet obywatelski w 2016 roku
27-04-2016 Administrator www.barcin.pl
grafika

W 2015 roku mieszkańcy Barcina, Piechcina i Aleksandrowa, którzy ukończyli 16 lat, mogli zdecydować na co przeznaczone zostanie 370.000 zł środków z budżetu gminy Barcin w 2016 roku.

 

W terminie do 15 czerwca 2015 roku wpłynęły 22 wnioski na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin na 2016 rok. 8 wniosków dotyczyło zadań do realizacji na terenie sołectwa Piechcin, a 14 – na terenie miasta Barcin.

 

Na terenie sołectwa Piechcin zaproponowano następujące zadania:

 1. Psi Park – wybieg dla psów – dotyczy budowy wybiegu dla psów;
 2. Zadaszenie stałe lub typu markiza tarasowa przy świetlicy wiejskiej w Piechcinie w parku 100-lecia – dotyczy budowy zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej;
 3. Wiata przystankowa wraz z kamerą monitoringu – dotyczy postawienia nowej wiaty autobusowej przy ul. Dworcowej wraz z montażem kamery do monitoringu;
 4. Remont ulicy Pałacowej polegający na ułożeniu warstwy ścieralnej asfaltu – dotyczy wykonania remontu ul. Pałacowej poprzez nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej;
 5. Kultura łączy pokolenia – dotyczy realizacji zajęć kulturalnych, warsztatów i spotkań w filii bibliotecznej w Piechcinie;
 6. Remont drogi na odcinku Piechcin – Aleksandrowo – dotyczy wykonania remontu drogi od ul. Radłowskiej w kierunku Aleksandrowa poprzez nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej;
 7. Odnowienie Domu Działkowca ROD „Kalina” pomalowanie zewnątrz oraz wymiana bramy głównej – dotyczy odnowienia budynku na terenie ogródków działkowych wraz z wymianą bramy wjazdowej;
 8. Budowa parkingu i naprawa drogi dojazdowej przy ulicy Okrężnej 1a – dotyczy budowy parkingu i naprawy drogi prowadzącej do bloku przy ul. Okrężnej 1a.

Na terenie miasta Barcin zaproponowano następujące zadania:

 1. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Barcinie – dotyczy budowy boiska do siatkówki plażowej przy kompleksie Orlika znajdującym się przy Szkole Podstawowej Nr 1 na starówce;
 2. Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ulicy Artylerzystów w Barcinie – dotyczy budowy parkingu na terenie znajdującym się pomiędzy blokami 21 i 23 przy ul. Artylerzystów;
 3. Budowa Placu Street Workout w Barcinie – dotyczy budowy placu do ćwiczeń na terenie zielonym przy ośrodku zdrowia w Barcinie;
 4. Magia obrazu Telewizji Lokalnej Barcin – dotyczy zakupu kamery cyfrowej na potrzeby Telewizji Lokalnej;
 5. Siłownia zewnętrzna, mini kręgielnia, mini pole golfowe, zewnętrzne stoły do tenisa stołowego i gier stolikowych szansą na rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Barcin – dotyczy zakupu zewnętrznych obiektów sportowo – rekreacyjnych i montażu ich na terenie nowo powstałego stadionu;
 6. Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie – dotyczy naprawy istniejących urządzeń zabawowych oraz zakupu nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw;
 7. Zielone literacko – kulturalne zakątki – dotyczy utworzenia letniej czytelni i miejsca spotkań literackich przy budynku biblioteki przy ul. LWP oraz przy filii na ul. Kościelnej;
 8. Świetlica jak dom – kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Barcinie – dotyczy prowadzenia w formie dziennej świetlicy zajęć wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci w budynku Przedszkola Nr 3;
 9.  Strefa Aktywności Społecznych – dotyczy utworzenia miejsca dla organizacji i grup społecznych w celu niesienia pomocy w tworzeniu projektów;
 10. Kulturalnie na ulicy – dotyczy organizacji jednodniowego wydarzenia kulturalnego na założeniach sztuki teatru ulicznego na ulicy LWP;
 11. Biegam i promuję Gminę Barcin – dotyczy uformowania barcińskiego środowiska biegowego i ich identyfikację poprzez zakup strojów z herbem Barcina;
 12. Każdy może jeździć motocyklem – dotyczy zakupu dwóch motocykli o pojemności do 125 cm i utworzenie wypożyczalni;
 13. Szkolna siłownia – dotyczy utworzenia szkolnej siłowni w budynku Gimnazjum i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego;
 14.  Warsztaty teatralne dla młodzieży z Barcina, która uczęszcza do Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (w przyszłości placówki utworzą Zespół Szkół w Barcinie) – dotyczy organizacji serii warsztatów oraz przedstawienia teatralnego.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego dokonał weryfikacji zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2016 roku”. Na obszarze konsultacji miasta Barcin na 14 złożonych projektów, 2 zostały odrzucone z powodów formalnych. Na obszarze konsultacji sołectwa Piechcin 2 z 8 złożonych projektów zostały odrzucone. Następnie opracowano szacunkowe kosztorysy dla zgłoszonych zadań, przeprowadzono kampanię informacyjną, przygotowano i nadzorowano przebieg głosowania.

 

Głosowanie i wyniki

Od 1 do 15 września 2015 roku mieszkańcy miasta Barcina i sołectwa Piechcin mogli głosować na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Barcin w 2016 roku. Mieszkańcy mieli zdecydować na co przeznaczyć 370.000 zł z budżetu gminy, w tym 300.000 zł na realizację zadań na obszarze miasta i 70.000 zł na realizację zadań w sołectwie. Głosowano w formie elektronicznej lub lokalu wyborczym. W Barcinie oddano 1539 głosów, a w sołectwie Piechcin zagłosowało 458 osób.

 

Statystyka głosowania

MIASTO BARCIN

Ilość uprawnionych – 6 373 osoby

Głosy oddane – 1 539, co stanowi – 24,15%

SOŁECTWO PIECHCIN

Ilość uprawnionych – 2 485 osoby

Głosy oddane  – 458, co stanowi – 18,43%

 

Zespół ds. budżetu obywatelskiego uznał wyniki głosowania za ważne oraz zarekomendował do realizacji w roku budżetowym 2016 trzy zadania w Barcinie oraz dwa w sołectwie Piechcin:

 1. Zielone literacko – kulturalne zakątki – dotyczy utworzenia letniej czytelni i miejsca spotkań literackich przy budynku biblioteki przy ul. LWP oraz przy filii na ul. Kościelnej w Barcinie.
 2. Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie – dotyczy naprawy istniejących urządzeń zabawowych oraz zakupu nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw.
 3. Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ulicy Artylerzystów w Barcinie – dotyczy budowy parkingu na terenie znajdującym się pomiędzy blokami 21 i 23 przy ul. Artylerzystów w Barcinie.
 4. Wiata przystankowa wraz z kamerą monitoringu – dotyczy postawienia nowej wiaty autobusowej przy ul. Dworcowej w Piechcinie wraz z montażem kamery do monitoringu.
 5. Remont ulicy Pałacowej polegający na ułożeniu warstwy ścieralnej asfaltu – dotyczy wykonania remontu ul. Pałacowej w Piechcinie poprzez nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ