Gmina Barcin

Duża Rodzina z Barcina
14-06-2017 Administrator www.barcin.pl

Program „Duża Rodzina z Barcina” zakłada wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku. Gmina Barcin doceniając rodziny wychowujące liczne potomstwo podejmuje działania zmierzające do budowania pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz zachęcania rodziców do posiadania większej ilości dzieci, przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom demograficznym związanym z ujemnym przyrostem naturalnym.


Aktualnymi dokumentami zawierającymi założenia Programu Duża Rodzina z Barcina są Uchwała Nr XLI/357/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Barcin Programu „Duża Rodzina z Barcina" oraz Zarządzenie Nr 80/14 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie: szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Burmistrza Barcina ds. Programu „Duża Rodzina z Barcina”.

Kwestie wdrożeniowe Programu „Duża Rodzina z Barcina” precyzuje Zarządzenie Nr 169/14 Burmistrza Barcina z dnia 8 września 2014 roku w sprawie ustalenia logo programu „Duża Rodzina z Barcina”, określenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Duża Rodzina z Barcina” oraz wzoru Karty „Duża Rodzina z Barcina”.

 

Partnerami programu "Duża Rodzina z Barcina" są Miejski Dom Kultury, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o., firmy SPRINT-TRANS pana Michała Pipina, FOTONIKA pana Wiesława Szafraniaka, Sklep obuwniczy „ROXI” pani Arlety Grzempczyńskiej i Zakład fryzjerski pani Lidii Kawczyńskiej z Piechcina oraz Hotel Milena z Milówki.Kontakt:
Jarosław Drozdowski
Pełnomocnik Burmistrza Barcina ds. programu „Duża Rodzina z Barcina”
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383-41-56
e-mail:

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ