Gmina Barcin

Ścieżka rowerowa
18-11-2013 Administrator www.barcin.pl
grafika

Ścieżka rowerowa z Krotoszyna do Piechcina o długości 6 km powstała w 2012 roku. Dwukierunkowa i oznakowania ścieżka rowerowa przebiegająca przez miejscowości Krotoszyn, Wapienno i Sadłogoszcz wykorzystuje naturalne walory przyrodnicze i kulturowe miejsca. Ścieżka malowniczo przecina kompleks leśny Nadleśnictwa Gołąbki i pola z charakterystycznymi pałuckimi uprawami rolniczymi. Pozwala na obserwację hałdy wapiennej z daleka przypominającej wulkan i przebiega w pobliżu kamieniołomów, których eksploatację rozpoczęto w XIX wieku. Obiekt usytuowany jest na Szlaku Piastowskim związanym z tworzeniem się państwowości polskiej oraz Kujawskim Białym Zagłębiu – regionie przemysłu wapienniczo-cementowego. Obiekt powstał w historycznym miejscu, które zachęca do wypoczynku i poznania bogatych tradycji zagłębia cementowo-wapienniczego, tradycyjnej barbórki i białego górnictwa. Ścieżka rozpoczyna się w Krotoszynie, którego udokumentowane dzieje sięgają 1361 roku i są związane z rodami Krotoskich i Brzeskich. Dzięki Krotoskim nadano prawa miejskie pobliskiemu Barcinowi. Po Brzeskich pozostał dwór i park wpisane do rejestru zabytków województwa. W Sadłogoszczy znajdują się tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, kilka obiektów ujętych w ewidencji zabytków, nieczynny cmentarz poewangelicki i 2,5-tonowy głaz znakujący przebieg 18 południka.

Projekty „Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina – I etap Krotoszyn – Sadłogoszcz” oraz „Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina – II etap Sadłogoszcz – Piechcin” uzyskały dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w Żninie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ