Gmina Barcin

Stanica żeglarska NEPTUN
Adres:
Miasto:
Telefon:
Wyzwolenia 16
88-190 Barcin
784-178-170
Otwarty do zwiedzania

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie

ul. Wyzwolenia 16

88-190 Barcin

Wypożyczalnia tel. 784-178-170

Godziny otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego:

Od wtorku do piątku: od godz. 14.00 do 20.00

W sobotę, niedziele i święta: od 10.00 do 20.00

Wypożyczenie sprzętu wodnego jest bezpłatne.

 

Projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie” o wartości 1.573.332,61 zł, który uzyskał 895.336,41 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 – Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, realizowany od 01.09.2011 r. do 31.12.2012 r., obejmował prace przygotowawcze (studium wykonalności i dokumentacja techniczna), roboty budowlane (przebudowa budynku istniejącego, budowa hangaru, zagospodarowanie terenu z przyłączem wody i oświetleniem, rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu hot-spot), zakup wyposażenia, nadzór inwestorski i promocję projektu. W wyniku realizacji inwestycji wybudowany został jeden, a przebudowany drugi obiekt z zakresu turystyki i rekreacji, zakupiono m.in. kajaki turystyczne, rowery wodne, łodzie wiosłowe, meble i sprzęt multimedialny. Łączna powierzchnia budynków infrastruktury przeznaczonej dla celów turystycznych i rekreacyjnych oraz dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wyniosła 466,82 m2.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ