Gmina Barcin

Zmiany dotyczące wycinki drzew
19-06-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

W związku z wejściem w życie z dniem 17 czerwca 2017 r. nowych regulacji prawnych w zakresie usuwania drzew Burmistrz Barcina informuje, że w przypadku wycinki drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości), oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb ewidencyjny), z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać

 

UWAGA! Usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ