Gmina Barcin

Dyrektor Grażyna Mac
16-06-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Po przeprowadzeniu i zatwierdzeniu konkursu Burmistrz Michał Pęziak powierzył pani Grażynie Mac stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 w Barcinie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Pani dyrektor została upoważniona do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówki w granicach zwykłego zarządu oraz zobowiązana do realizacji zadań wynikających ze statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ