Gmina Barcin

Komunikat
14-06-2017 Administrator www.barcin.pl

Burmistrz Barcina zaprasza mieszkańców Barcina i Piechcina do zgłaszania swoich kandydatur na członków Zespołu ds. Budżetu obywatelskiego. Zadaniem Zespołu będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2018 roku”, na podstawie zasad określonych w uchwale Nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r.

Do zadań Zespołu będzie należało między innymi:

- weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem gospodarności oraz formalno – prawnym;

- opracowywanie szacunkowych kosztorysów dla zgłoszonych zadań;

- przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi projektami.

Członkiem Zespołu może być mieszkaniec Barcina lub Piechcina, który ukończył 16 lat. Praca w Zespole ma charakter społeczny.

W przypadku większej ilości kandydatur zostanie przeprowadzone losowanie.

 

Kandydatury należy zgłaszać w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Barcinie, pokój 45 do dnia 23 czerwca 2017 roku pisemnie lub mailowo na adres: w tytule wpisując „Zgłoszenie – Budżet Obywatelski”. Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barcinie w zakładce Aktualności i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ