Gmina Barcin

Oferta Hufca Pałuki – 08.08.2017 r.
08-08-2017 Administrator www.barcin.pl

Burmistrz Barcina informuje, że 8 sierpnia 2017 roku Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec „Pałuki”, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wielkie emocje na zakończenie wakacji!” w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie określonym w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j.t., z późn. zm.). Uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę stowarzyszenia na stronie internetowej Gminy Barcin, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie. Każdy w terminie do 15 sierpnia 2017 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po 7 dniach i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawarta zostanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ