Gmina Barcin

Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia
13-07-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Marzena Wolska, Izabella Forgiel, Grażyna Łysy, Lucyna Taraska, Katarzyna Wachowska i Alicja Huszcza z Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie przebywają na szkoleniu językowo – metodycznym w Oksfordzie. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje językowe, metodyczne, kulturowe i komunikacyjne w ramach projektu „Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia”, który uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 44701,52 PLN.

 

Cele projektu „Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia” obejmują:

  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie poziomu języka angielskiego, metodyki nauczania, zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie dydaktycznym,
  • rozwinięcie kompetencji: międzykulturowych, komunikacji i pracy w grupie, kształtowanie postawy tolerancji,
  • podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie poziomu językowego w celu zwiększenia efektywności w poszukiwaniu partnerów do współpracy międzynarodowej, realizację tej współpracy z instytucjami zagranicznymi i włączenia mobilności zagranicznej do długofalowej europeizacja placówki,
  • podnoszenie poziomu językowego nauczycieli przedmiotów innych niż języki obce, w celu przełamania bariery językowej i lęku przed współpracą międzynarodową,
  • poprawa oferty edukacyjnej w celu zwalczania niepowodzeń szkolnych,
  • poszerzanie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania placówek edukacyjnych w poszczególnych państwach europejskich oraz porównanie swojej wiedzy i wymiana doświadczeń z przedstawicielami europejskich placówek edukacyjnych,
  • podnoszenie znajomości języka angielskiego celem przygotowania uczniów z terenów wiejskich do lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie i zapobieżeniu ich społecznemu wykluczeniu w myśl założeń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Informacje o projekcie Nauczyciel z pasją inspiracją dla ucznia dostępne są na profilu w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/Nauczyciel-z-pasj%C4%85-inspiracj%C4%85-dla-ucznia-229314690920354/

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ