Gmina Barcin

Szansa na powrót do pracy
11-07-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika
Załączniki:

W związku ze zgłaszanymi potrzebami informacyjnymi na temat wsparcia na założenie działalności gospodarczej, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz możliwości wsparcia poprzez działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom organizuje spotkanie informacyjne, które przybliżyłoby założenia realizowanych projektów i możliwości wsparcia.

 

Spotkanie odbędzie się 18 lipca w godz. 10.00-14.00 w Inowrocławiu. Miejsce spotkania LPI Inowrocław ul. Dworcowa 115 (Dworzec PKP Inowrocław)

 

Spotkanie ma charakter kompleksowy i przewiduje przedstawienie oferty w ramach realizowanych projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze RPO WK-P na lata 2014-2020, z działania 8.3, dotyczącego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie poprzez kompleksowe działania na rzecz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także oferty projektu realizowanego w ramach podziałania 1.2.2 PO WER dla osób młodych pozostająch bez pracy.

 

Spotkanie będzie kierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych z terenów powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego oraz żnińskiego, które byłyby zainteresowane tego rodzaju wsparciem.

 

Udział uczestników w spotkaniu jest bezpłatny – wymagamy jednak wcześniejszego zgłaszania się, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Zapewniamy catering.

 

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się pod adresem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=103

 

Katarzyna Kasprzyk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu

ul. Dworcowa 115; 88-100 Inowrocław,

I piętro pok. nr 2.5

tel. 56 62 15 904

tel. kom. 797 304 125

 

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

www.mojregion.eu

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.mr.gov.pl

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ