Gmina Barcin

Olimpiada i konkursy przedmiotowe
20-03-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Szymon Smaruj z Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie wygrał wojewódzki etap IV edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”. Głównym celem konkursu wiedzy historycznej, organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska, jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych o historii najnowszej Polski lat 1970 – 1990.  Etapy wojewódzkie z udziałem około 800 uczniów odbyły się 15 marca br. W Toruniu wygrał Szymon Smaruj, który razem Agnieszką Kaczorowską i Aleksandrą Wielewicką z I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Bydgoszczy, będzie reprezentował region na wizycie studyjnej w Gdańsku i w finale ogólnopolskim we Wrocławiu. Szymona Smaruja (zwycięzca) i Mikołaja Ratajczaka (uczestnik) przygotowała pani Grażyna Sudoł.

Maria Wolska, Adrianna Bartoś, Paulina Małodzińska, Jakub Dreżewski, Bartosz Maćkowiak i Piotr Marczak z Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie zostali laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017. Cele konkursów zarządzonych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty obejmują 1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, 2) pobudzanie twórczego myślenia, 3) rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 4) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, 5) motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

 

Adrianna Bartoś została laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego (opiekun Elżbieta Klonowska) i finalistą z matematyki (opiekun Tomasz Woźnicki). Maria Wolska została laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego (opiekun Marlena Korgul), a Jakub Dreżewski – laureatem z fizyki (opiekun Agata Wojciechowska). Finalistami konkursów przedmiotowych zostali Piotr Marczak z języka polskiego (opiekun Marzena Wolska), Paulina Małodzińska z języka hiszpańskiego (opiekun wyjazdu Alicja Huszcza) i Bartosz Maćkowiak z chemii (opiekun Iwona Zbieranek). Gratulujemy sukcesów!

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ