Gmina Barcin

Opinia komitetu rewitalizacji
16-03-2017 Administrator www.barcin.pl
grafika

Komitet rewitalizacji powołany przez Burmistrza Barcina Michała Pęziaka w celu przeprowadzenia procesu kompleksowej rewitalizacji obszarów wyznaczonych do rewitalizacji w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, w trakcie drugiego posiedzenia przeanalizował zmiany niezbędne do wprowadzenia w aktualnie obowiązującym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 – 2023, które są związane z oceną merytoryczną dokumentu dokonaną przez Zespół ds. rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

 

Oczekiwany zakres poprawek i uzupełnień gminnego dokumentu przedstawili Grzegorz Smoliński – Przewodniczący komitetu ds. rewitalizacji i Justyna Lewandowska – główny specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i planowania. Po zapoznaniu się z uwagami Zespołu ds. rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, których uwzględnienie umożliwi uzyskanie pozytywnej opinii i wpisanie do rejestru programów województwa kujawsko – pomorskiego, Komitet ds. rewitalizacji pozytywnie zaopiniował zakres dokonanych poprawek i uzupełnień w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016-2023.

 

W posiedzeniu i dyskusji uczestniczyli Grzegorz Smoliński, Justyna Lewandowska, Teresa Grabowska, Dorota Dokładna, Grażyna Szafraniak, Paweł Ratajczak, Witold Antosik, Sylwia Butowt – Koniszewska, Włodzimierz Osuch i Jarosław Drozdowski.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ